ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 5-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και η Ευρώπη602-605
2.Η συνταγματική νομιμότητα και τάξη606-608
3.Η πίστη στο Σύνταγμα. Η μεταφυσική του νόμου και οι νόμοι της μεταφυσικής609-616
ΝομολογίαΣελίδες
1.Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια μονιμοποιούμενων δημοσίων υπαλλήλων (ΣτΕ 320/2012 Τμ. ΣΤ΄)618-621
2.Προσωρινή δικαστική προστασία και ΕΣΔΑ (ΕΔΔΑ: Υπόθεση: Βεζυργιάννης κατά Ελλάδας, Αίτηση υπ’ αριθ.: 37992/08 και 8571/09, Απόφαση: 3.7.2012)622-627
3.Σύνταγμα και αναστολή καταβολής 13ου και 14ου μισθού στην Πορτογαλία (Πορτογαλικό Συνταγματικό Δικαστήριο, Απόφαση αριθ. 353/2012, Υπόθεση: 40/12)628-657
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης (ΣτΕ 4467/2012 Τμ. Γ΄ (Μονομελές))658-660
2.Υποχρέωση (συν)υπογραφής από λογιστή φοροτεχνικό των δηλώσεων όλων των επιτηδευματιών που προβαίνουν σε αυτοέλεγχο (ΣτΕ 2445/2012 Τμ. Β΄)660-661
3.Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και φορολογικός έλεγχος (ΣτΕ 2383/2012 Τμ. Β΄)661-663
4.Εκλογές για την ανάδειξη των πρυτανικών αρχών ΑΕΙ (ΣτΕ Ολ. 982/2012)663-671
5.Δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης για την έκδοση πράξης απέλασης (ΣτΕ 715/2012 Τμ. Δ΄)671-673
6.Δημοσίευση αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 298/2012 Τμ. Ε΄)673-674
7.Έννομο συμφέρον και προσδοκία ανάκτησης απαλλοτριωθέντος ακινήτου (ΣτΕ 3796/2011 Τμ. Ε΄)674-675
8.Αίτηση ακύρωσης κατά παράλειψης της Διοίκησης για προστασία του αιγιαλού (ΣτΕ 2274/2011 Τμ. Ε΄)675-677
9.Πειθαρχικό αδίκημα εκπαιδευτικού (ΣτΕ 2041/2011 Τμ. Γ΄)677-677
10.Νομιμοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου σε ορισμένη δίκη ως αντικλήτου (ΣτΕ Ολ. 1794/2011)678-678
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Γνωμοδότηση για περικοπές σε συντάξεις και δώρα, (ΕλΣυν Πρακτ. Ολ. 3ης Ειδ. Συν./30.10.2012 & 4ης Ειδ. Συν./31.10.2012)679-686
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4080/2012 (ΦΕΚ Α΄ 181/20.9.2012) 617-617
2.Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ Α΄ 184/27.9.2012) 617-617
3.Ν. 4082/2012 (ΦΕΚ Α΄ 187/3.10.2012) 617-617
4.Ν. 4083/2012 (ΦΕΚ Α΄ 189/5.10.2012)617-617
5.Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ Α΄ 190/8.10.2012) 617-617
6.Ν. 4085/2012 (ΦΕΚ Α΄ 194/12.10.2012) 617-617
7.Ν. 4086/2012 (ΦΕΚ Α΄ 195/12.10.2012) 617-617
8.N. 4087/2012 (ΦΕΚ Α΄ 196/16.10.2012) 617-617
9.Ν. 4088/2012 (ΦΕΚ Α΄ 204/25.10.2012) 617-617
10.N. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012)617-617
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Προσωρινή δικαστική προστασία και δημοσιοϋπαλληλικές ακυρωτικές διαφορές. Η περίπτωση της αυτοδίκαιης έκπτωσης υπαλλήλου687-703
2.Εξουσιοδοτική διακυβέρνηση: Ελληνική και ευρωπαϊκή αντίληψη και εμπειρία704-715
3.Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών για συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών προσφυγής στο κυπριακό δίκαιο716-722
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Η «προληπτική» παρέμβαση. «Αυτόβουλη» παρέμβαση, μετατροπή υπομνήματος σε παρέμβαση και άσκηση εφέσεως ...723-728ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί - 7η έκδοση Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης Πουλής Παναγιώτης


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 5-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης