ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2018


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Συνταγματικοί περιορισμοί του εκλογικού συστήματος των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης130-147
2.Ιταλία και Ελλάδα: 2018 - 1965. Δύο κρίσεις σε σύγκριση149-155
3.Η κανονιστικότητα της συνταγματικής πρακτικής και η ιταλική πολιτική και συνταγματική κρίση156-159
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Αμφισβήτηση νομιμότητας της ρύθμισης περί τιμής ζώνης, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ (ΣτΕ 1357/2018 Τμ. Β΄)162-163
2.Αίτηση ακυρώσεως από περισσότερα πρόσωπα & υποχρέωση καταβολής παραβόλου χωριστά για καθένα από αυτά (ΣτΕ 1355/2018 Τμ. Β΄)163-165
3.Αίτημα αναβολής λόγω κράτησης και υποχρέωση καταβολής παραβόλου (ΣτΕ 1247/2018 Τμ. Β΄)165-166
4.Έννομο συμφέρον σωματείου & μελών αυτού για αίτηση ακύρωσης κατά πράξης συγκρότησης νομοπαρασκευαστικής επιτροπής (ΣτΕ 1152/2018 Τμ. Γ΄)166-168
5.Έννομο συμφέρον άσκησης έφεσης κατά απόρριψης αίτησης ακύρωσης παράλειψης επιλογής σε θέση Προϊσταμένης (ΣτΕ 1150/2018 Τμ. Γ΄)168-169
6.Μη εφαρμογή της αρχής ne bis in idem διότι αμετάκλητο βούλευμα που παύει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής δεν συνιστά αθωωτική απόφαση (ΣτΕ 1102/2018 Τμ. Β΄)170-174
7.Αντίθετο προς το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα Λύκεια (ΣτΕ Ολ. 926/2018)174-182
8.Η κατάργηση της ισόβιας σύνταξης πολύτεκνης μητέρας δεν αντίκειται στο Σύνταγμα (ΣτΕ 719/2018 Τμ. Α΄)182-186
9.Προϋποθέσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση (ΔΕφΑθ 472/2018)186-186
10.Μη απαλλαγή αποκεντρωμένης δημόσιας υπηρεσίας από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ (ΔΕφΑθ 275/2018)186-188
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4521/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) 160-161
2.Ν. 4522/2018 (ΦΕΚ Α΄ 39/7.3.2018) 160-161
3.Ν. 4523/2018 (ΦΕΚ Α΄ 41/7.3.2018) 160-161
4.Ν. 4524/2018 (ΦΕΚ Α΄ 46/15.3.2018) 160-161
5.Ν. 4525/2018 (ΦΕΚ Α΄ 47/15.3.2018) 160-161
6.Ν. 4526/2018 (ΦΕΚ Α΄ 48/16.3.2018)160-161
7.N. 4527/2018 (ΦΕΚ Α΄ 49/16.3.2018) 160-161
8.N. 4528/2018 (ΦΕΚ Α΄ 50/16.3.2018) 160-161
9.Ν. 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018)160-161
10.Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α΄ 59/30.3.2018) 160-161
11.Ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α΄ 62/5.4.2018) 160-161
12.Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ Α΄ 63/5.4.2018) 160-161
13.Π.Δ. 35/2018 (ΦΕΚ Α΄ 69/19.4.2018) 160-161
14.Ν. 4533/2018 (ΦΕΚ Α΄ 75/27.4.2018) 160-161
15.Ν. 4534/2018 (ΦΕΚ Α΄ 77/30.4.2018) 160-161
16.Ν. 4535/2018 (ΦΕΚ Α΄ 78/30.4.2018) 160-161
17.Ν. 4536/2018 (ΦΕΚ Α΄ 79/30.4.2018)160-161
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Δικαιοσύνη, Κοινή Γνώμη και ΜΜΕ189-192
2.Η βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος, το νέο πρόταγμαγια τη διοικητική δικαιοσύνη193-201
3.Ο πλουραλισμός στην ενημέρωση και το δημόσιο αγαθό των τηλεοπτικών συχνοτήτων στη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών202-211
4.Οι νέες προκλήσεις της ψηφιακής αγοράς. Ο Γενικός Κανονισμός 2016/679/ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα intra portas212-227
5.Πολυνομία και κακονομία στην Ελλάδα σε εποχές οικονομικής κρίσης228-240ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η συμβατική παραχώρηση δημοσίου έργου Διαδικασίες ανάθεσης και προσυμβατική προστασία των διαγωνιζομένων Μεσσήνη Μαρία Γ.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2018 \ Τεύχος 2-2018
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης