ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 1-2016


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Κρίση και ανθεκτικότητα του Συντάγματος2-15
2.Προοπτικές μεταρρύθμισηςτου εκλογικού συστήματος16-22
3.Τα δικαιοκρατικά όριατης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης23-26
ΝομολογίαΣελίδες
1.Θεραπεία πλημμέλειας προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης εκ των υστέρων ΣτΕ 3937/2014 Τμ. Δ΄ (ΣτΕ 3937/2014 Τμ. Δ΄)31-42
2.Διακοπή της τεχνητής χορήγησης τροφής και νερού σε ασθενή βρισκόμενο σε χρόνια φυτική κατάσταση (ΕΔΔΑ 46043/14, 5.6.2015, Lambert και άλλοι κατά Γαλλίας)43-48
3.In concreto έλεγχος παραβίασης από κυριαρχικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του θεμελιώδους δικαιώματος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως στοιχείου της συνταγματικής ταυτότητας (Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο (Δεύτερο Τμήμα) Απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2015, 2 BvR 2735/14, 4/2016 (26.1.2016))49-59
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Έκταση εξουσίας του δικαστηρίου που δικάζει (ΣτΕ 417/2016 Τμ. Α΄)60-61
2.Αυτοτελής εξέταση των προϋποθέσεων παραδεκτού της άσκησης αίτησης αναίρεσης για κάθε υπόθεση, ανεξαρτήτως της συνάφειας που εμφανίζει με άλλη υπόθεση (ΣτΕ 396/2016 Τμ. Α΄)61-63
3.Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου ως προς τις διαφορές από πράξεις τοποθέτησης προσωρινών προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων (ΣτΕ 382/2016 Τμ. Γ΄)63-65
4.Αρχή της ισότητας και καθορισμός συντελεστή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 343/2016 Τμ. Β΄)65-67
5.Έκταση ακυρωτικού ελέγχου και διάταξη τυπικού νόμου που εισάγει ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου (ΣτΕ Ολ. 215/2016)67-68
6.Αντισυνταγματική η επιβολή φόρου κληρονομιάς σε ακίνητα που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα (ΣτΕ Ολ. 166/2016)69-70
7.Υποχρέωση της Διοίκησης να εξετάσει αίτηση του διοικουμένου, με σκοπό την εκκαθάριση της υπόθεσης και αρχή της χρηστής διοίκησης (ΣτΕ 92/2016 Τμ. Ε΄)71-72
8.Αστική ευθύνη του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ και αποκατάσταση ζημίας από δαπάνη για την έκδοση οικοδομικής άδειας (ΣτΕ 7/2016 Τμ. Α΄)72-74
9.Παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, όταν τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα ή όχι και κατάργηση της δίκης (ΣτΕ Ολ. 3912/2015)75-76
10.Μη νόμιμη παράλειψη τοποθέτησης σε θέση Προϊσταμένης Τμήματος του Τ.Π. & Δανείων (ΔΕφΑθ 221/2015)76-77
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4357/2016 (ΦΕΚ Α΄ 3/19.1.2016)27-28
2.Ν. 4358/2016 (ΦΕΚ Α΄ 4/20.1.2016)27-28
3.N. 4359/2016 (ΦΕΚ Α΄ 5/20.1.2016) 27-28
4.N. 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.201627-28
5.N. 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.201627-28
6.Ν. 4362/2016 (ΦΕΚ Α΄ 11/1.2.2016) 27-28
7.N. 4363/2016 (ΦΕΚ Α΄ 12/1.2.2016) 27-28
8.N. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016) 27-28
9.N. 4365/2016 (ΦΕΚ Α΄ 16/12.2.2016) 27-28
10.10. Ν. 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016) 27-28
11.N. 4367/2016 (ΦΕΚ Α΄ 19/15.2.2016)27-28
12.Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21/21.2.2016) 27-28
13.Π.Δ. 12/2016 (ΦΕΚ Α΄ 24/23.2.2016) 27-28
14.Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) 27-28
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Η παραγραφή των υπουργικών αδικημάτων (με αφορμή την απόφαση 1/2014 του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 παρ. 4 Σ)29-30
2.Τα κοινωνικά (αναδιανεμητικά) δικαιώματα ενώπιον της κρίσης. Ο δικαστής ως εγγυητής ενός εύλογου επιπέδου ευημερίας 78-101
3.Η αρχή «ne bis in idem» Η αρχή «ne bis in idem». Mε αφορμή την απόφαση με αριθμό 1741/2015 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας102-109
4.Η Διάσκεψη των Προέδρων: ένα άγνωστο, αλλά σημαντικό όργανο της Βουλής110-123
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Αναστολή εκτελέσεως καταδικαστικής αποφάσεως και υποχρεωτική αποχή καθηγητού ΑΕΙ από τα καθήκοντά του124-136ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα. Στον τόμο περιλαμβάνεται επίσης σειρά ρυθμίσεων από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τη λειτουργία της Διοίκησης (εθνικής και κοινοτικής). Η πέμπτη έκδοσή του έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της νομοθετικής παραγωγής το 2010 και το 2011.


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2016 \ Τεύχος 1-2016
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης