ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
Τεύχη

Ενοποιημένα ευρετήρια

Αναζήτηση

Μέλη

Τεύχος 2-2012


ΕπικαιρότηταΣελίδες
1.Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών δικαιωμάτων146-171
ΝομολογίαΣελίδες
1.Ζητήματα δημοσιονομικού ελέγχου των ΟΤΑ (ΕλΣυν Ολ. 3237/2011)174-181
2.Αστική ευθύνη Νοσοκομείου για αποκατάσταση βλάβης από ιατρικό σφάλμα κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ (ΔΠρΜυτ 176/2010)182-190
Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων ΑρχώνΣελίδες
1.Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων για την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου (ΑΠΔΠΧ Απόφαση 11/2012)215-223
Δελτίο ΝομολογίαςΣελίδες
1.Συνταγματική η διετής παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων από καθυστερούμενες αποδοχές κ.λπ. (ΑΕΔ 2/2012)191-193
2.Η έντοκη επιστροφή των φόρων κατά το άρθρο 3 του ν. 2120/1993 (ΣτΕ 1207/2012 Τμ. Β΄)193-195
3.«Τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών βάσει του ν. 4014/2012 και απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΣτΕ ΕΑ 180/2012)195-187
4.Τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα ως υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου (ΣτΕ 63/2012 Τμ. Β΄)197-198
5.Υποχρέωση Διοίκησης για νέα κρίση σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης κατά παράβαση της ΕΣΔΑ (ΣτΕ 4643/2011 Τμ. Ε΄)198-199
6.Κατ’ εξαίρεση άσκηση παραδεκτώς αιτήσεως αναιρέσεως λόγω επίκλησης «σπουδαίου νομικού ζητήματος» (ΣτΕ Ολ. 3323/2011)199-201
7.Αναστολή εκτέλεσης της ποινής και ανάκληση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου (ΣτΕ 2606/2011 Τμ. Δ΄)201-202
8.Αυτοτελής κρίση και ποσόστωση των αποφοίτων της ΕΣΔΔ για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Δημοσίου (ΔΕφΠειρ 1248/2012)202-203
9.Αίτημα ασφαλισμένου για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και δεσμευτικότητα της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών του ΙΚΑ (ΔΕφΑθ 3594/2011)203-204
Δελτίο Νομολογίας ΕλΣυνΣελίδες
1.Εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το ΚΑΠ για την εξασφάλιση της δανειοδότησης Δήμων (ΕλΣυν 3118/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)205-207
2.Περιορισμοί στον αριθμό μελών συμπράξεων που συμμετέχουν σε διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης κτηματογράφησης (ΕλΣυν 3032/2011 Τμ. Μείζονος - Επταμ. Σύνθεσης)208-209
3.Η ελλείπουσα αιτιολογία, επί τεχνικών ζητημάτων, ως παράβαση ουσιώδους τύπου κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (ΕλΣυν 524/2012 Τμ. VI)209-211
4.Αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αίτησης ανάκλησης πράξης Κλιμακίου (ΕλΣυν 27/2012 Τμ. VI)211-211
5.Η παράλειψη δημοσίευσης ανακοίνωσης της μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού ως ουσιώδης πλημμέλεια της διαγνωστικής διαδικασίας (ΕλΣυν 25/2012 Τμ. VI)211-213
6.Απευθείας μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΤΑ (ΕλΣυν Πρ. 281/2011 Τμ. VII)213-214
7.Τρόπος παρακολούθησης της δαπάνης κατά την εκτέλεση της απολογιστικής εργασίας ασφαλτόστρωσης (ΕλΣυν Πρ. 277/2011 Τμ. VII)214-214
Δελτίο ΝομοθεσίαςΣελίδες
1.Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41/1.3.2012) 172-172
2.N. 4053/2012 (ΦΕΚ Α΄ 44/7.3.2012)172-172
3.Ν. 4054/2012 (ΦΕΚ Α΄ 45/7.3.2012)172-172
4.N. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) 172-172
5.N. 4056/2012 (ΦΕΚ Α΄ 52/12.3.2012) 172-172
6.N. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012)172-172
7.Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/14.3.2012)172-172
8.Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ Α΄ 57/15.3.2012) 172-172
9.N. 4058/2012 (ΦΕΚ Α΄ 63/22.3.2012)172-172
10.N. 4059/2012 (ΦΕΚ Α΄ 64/22.3.2012) 172-172
11.N. 4060/2012 (ΦΕΚ Α΄ 65/22.3.2012)172-172
12.N. 4061/2012 (ΦΕΚ Α΄ 66/22.3.2012)172-172
13.N. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70/30.3.2012) 172-172
14.N. 4063/2012 (ΦΕΚ Α΄ 71/30.3.2012) 172-172
15.Ν. 4064/2012 (ΦΕΚ Α΄ 76/9.4.2012) 172-172
16.Ν. 4065/2012 (ΦΕΚ Α΄ 77/9.4.2012)172-172
17.N. 4066/2012 (ΦΕΚ Α΄ 78/9.4.2012)172-173
18.N. 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄ 79/9.4.2012)173-173
19.N. 4068/2012 (ΦΕΚ Α΄ 80/10.4.2012) 173-173
20.N. 4069/2012 (ΦΕΚ Α΄ 81/10.4.2012)173-173
21.N. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.4.2012) 173-173
22.N. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.4.2012)173-173
23.N. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)173-173
24.N. 4073/2012 (ΦΕΚ Α΄ 87/11.4.2012) 173-173
25.N. 4074/2012 (ΦΕΚ Α΄ 88/11.4.2012)173-173
26.Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2012)173-173
Μελέτες-ΑπόψειςΣελίδες
1.Οικονομική κρίση, κυριαρχία και συνταγματική μεταβολή. Συγκριτικές παρατηρήσεις και υποθέσεις εργασίας224-235
2.Οι διαδρομές από την αμφισβήτηση στην καθολική αποδοχή μιας νέας μορφής διοίκησης: οι ελληνικές ανεξάρτητες αρχές236-249
3.Το Δίκαιο των Βιβλίων και το Δίκαιο της Πράξης: Το Τέλος της Αυτονομίας του Δικαίου και η Νομική Εκπαίδευση στην Ελλάδα250-263
4.Το δικαίωμα στη λήθη στην εποχή της αβάσταχτης μνήμης: Σκέψεις αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων264-278
ΓνωμοδοτήσειςΣελίδες
1.Τρόπος μετρήσεως αποστάσεως μεταξύ νέου και παλαιού φαρμακείου, με άδεια λειτουργίας προ της ισχύος του ν. 3457/2006279-283
2.Οι «απλές» ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις κατ’ άρθρο 168 ΚΔΔ και το δικαίωμα αποδείξεως284-288ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ
Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας


Υπηρ. ηλ. ενημέρωσης
Νομολογιακή ενημέρωση με σημαντικές αποφάσεις των δικαστηρίων της χώρας.
Πατήστε εδώ για εγγραφή.


Αρχική σελίδα \ Έτος 2012 \ Τεύχος 2-2012
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο info@efimdd.gr

©2006-2010 Εκδόσεις ΣάκκουλαΌροι χρήσης